Juliol d’exposicions

Em plau comunicar-vos que tinc un Juliol excepcional,  a on puc mostrar la meva obra en dues exposicions ben diferents.

«La Natura com a metàfora»

La natura com a metàfora

«La Natura com a metàfora» és una exposició de grans dimensions, en la  que puc mostrar un treball intens i amb diferents formes d’expresar-me, diferents metodologies: pintura, poesia visual, instal·lacions, fotocollage, escultura… Al servei d’un tema de recerca: la natura.
Centre cultural Les Bernardes de Salt (Girona)

«Nature as a metaphor» is big format exhibition, in which I can show a more intense line of work and with different means to express myself, different methods: painting, visual poetry, installations, photo-collage, sculpture… All in service of a same topic of research: Nature.

«Miralls intangibles»

«Miralls intangibles», una exposició de format més íntim,  pintures essencialment, sobre el tema de les ombres i els reflexes, els miralls que ens acompanyen constanment i que a vegades ni veiem.

“Intangible Mirrors” is an exhibition with a more intimate format, mainly painting, around the idea of shadows and reflexes, the mirrors that follow us wherever we go and sometimes we don’t even notice.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *